Avìs legal

Està vostè accedint al lloc web de CorpEdificacions, S.L. Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entén per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

CorpEdificacions, S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

CorpEdificacions, S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l’equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són propietat de CorpEdificacions, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web, quedant reservada a favor de CorpEdificacions, S.L. la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a CorpEdificacions, S.L. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S’entenen compresos entre aquests drets, de manera enunciativa i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i / o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips , eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema …), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i / o contingut en aquest lloc web.
Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de CorpEdificacions, S.L.