Documents a aportar

Si us plau, consulta amb atenció els requisits i la documentació mínima exigida per a cada fase del procés.

En cas que els arxius adjunts no s’ajustin als específicament requerits, la reserva serà descartada de manera automàtica i s’haurà d’iniciar el procés des del principi.

Clica a cada document per veure’n un exemple.

o1 – Treballador per compte aliè

 

DNI (per les dues cares) / Passaport / Targeta de residència

2 últimes nòmines

Contracte de treball

Declaració de la renda (mod. 100, mod. 130)

Vida laboral Consulta com sol·licitar-lo clicant aquí Atenció: aconseguir aquest document pot suposar un període de fins a 10 dies.

Extracte bancari dels últims 3 mesos

 

*La propietat podrà sol·licitar documentació addicional segons consideri en cada cas.

 

02 – Treballador per compte propi

 

DNI (per les dues cares) / Passaport / Targeta de residència

3 últims justificants del pagament d’autònoms

2 últims trimestres IVA (mod. 303 o mod. 390)

Declaració de Renda de Persones Físiques i Impost de Societats (si n’hi ha) (mod. 100, mod. 130, mod. 200)

Vida laboral Consulta com sol·licitar-lo clicant aquí Atenció: aconseguir aquest document pot suposar un període de fins a 10 dies.

Explicació del seu negoci o activitat i tot el que consideri relatiu

 

*La propietat podrà sol·licitar documentació addicional segons consideri en cada cas.

 

o3 – Pensionistes

 

DNI (per les dues cares) / Passaport / Targeta de residència

Declaració de la renda (mod. 100, mod. 130)

Certificat de pensió / Documentació que justifiqui els seus ingressos

 

*La propietat podrà sol·licitar documentació addicional segons consideri en cada cas.