Polìtica de privacitat de dades

Protecciò de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

D’acord amb el que estableix el Reglament Europeu sobre Protecció de Dades, així com en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el responsable del tractament de les seves dades és la BCN HOUSING PLACE, SL, amb adreça a efectes de contacte en Ptge. Méndez Vigo, 1 bis – 08009 Barcelona.

2. Per a què utilitza BCN HOUSING PLACE seves dades personals?

BCN HOUSING PLACE utilitza les seves dades personals per a facilitar-li, per qualsevol mitjà:

(A) butlletins informatius sobre els productes, serveis i activitats de BCN HOUSING PLACE, i

(B) la informació sol·licitada sobre determinades promocions immobiliàries.

3. Per quina raó utilitza BCN HOUSING PLACE seves dades personals?

La base jurídica que permet als BCN HOUSING PLACE tractar les seves dades personals és el consentiment que vostè ha atorgat en emplenar i enviar els formularis habilitats a la web.

4. Durant quant de temps conservarà BCN HOUSING PLACE seves dades personals?

BCN HOUSING PLACE únicament tractarà les seves dades personals en la mesura que les promocions en què vostè hagi mostrat el seu interès segueixin estant vigents i, si escau, mentre vostè no ha manifestat la seva oposició a la recepció d’aquestes comunicacions o dels butlletins informatius electrònics.

Transcorreguts aquests períodes, BCN HOUSING PLACE conservarà les seves dades, sense efectuar cap tipus de tractament, fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que puguin derivar del tractament de les seves dades. Aquest termini és com a màxim de cinc anys.

5. ¿Amb qui comparteix BCN HOUSING PLACE seves dades personals?

BCN HOUSING PLACE no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per donar compliment a un mandat legal.

6. Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les seves dades incloses en els fitxers de BCN HOUSING PLACE. Per exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit a BCN HOUSING PLACE, S.L. o enviar un e-mail sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l’adreça:lopd@be-corp.com, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Es pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Es pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que hagi facilitat a BCN HOUSING PLACE, així com transmetre’ls a una altra entitat.
Limitar el tractament Es pot sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades:

Quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades,

Quan el tractament és il·lícit i vostè s’oposa a la supressió de les seves dades,

Quan BCN HOUSING PLACE no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions,

Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Així mateix, en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades dut a terme amb anterioritat, enviant una sol·licitud a lopd@be-corp.com indicant en l’assumpte “ANUL·LACIÓ DE CONSENTIMENT”. Per poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment haurà d’enviar una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es ) o qualsevol altra autoritat competent.

Data de creació: [MAIG] [2018]

CONDICIONS DE PRIVACITAT

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, accepto i consenteixo que, les dades de caràcter personal facilitades a BCN HOUSING PLACE, SL, siguin tractades amb la finalitat de gestió comercial, per tal que fins i tot en un futur, encara finalitzada la relació comercial, m’informi, sobre els productes i / o serveis que aquest comercialitzi. Aquestes dades seran incorporades per BCN HOUSING PLACE, S.L. a fitxers de la seva titularitat, inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, se l’informa que s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat.

Vostè podrà exercir, en tot moment, els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i revocació del consentiment prestat, mitjançant carta dirigida a BCN HOUSING PLACE, SL, amb domicili a Ptge. Méndez Vigo, 1 bis – 08009 Barcelona, assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@be-corp.com , i si no desitja ser informat dels productes i / o serveis de BCN HOUSING PLACE, SL haurà d’incloure en l’assumpte “ANUL·LACIÓ DE CONSENTIMENT”.