Polìtica de privacitat de dades

1 Identificació del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és la societat CorpEdificacions, S.L., amb domicili a efectes de contacte a Travessera de Gràcia, 9 – 08021 Barcelona (Espanya) (“Becorp”).

2 Finalitats i legitimació del tractament de dades personals. Categories de dades personals i destinataris

Finalitat Base legal Categoria de dades personals I destinataris
 • Respondre a les sol·licituds d’informació, suggeriments i/o consultes.
 • Interactuar (i.e. respondre missatges o comentaris, generar reaccions, compartir contingut, etc.) amb usuaris dels perfils de Becorp a xarxes socials, la qual cosa implicarà la comunicació de certes dades (i.e. adreça IP i dades de navegació de l’usuari) als proveïdors d’aquestes xarxes socials.
 • Enviar butlletins informatius sobre els productes, serveis i activitats de Becorp (newsletters) quan els interessats mostren interès en les promocions immobiliàries de Becorp i en cas que existeixi una relació contractual prèvia entre Becorp i els interessats
Interès legítim de Becorp i/o de tercers (article 6.1 (f) del RGPD):

 • Becorp té interès en proporcionar un servei òptim als usuaris de la seva pàgina web en un entorn en línia segur. Per això, Becorp considera que l’interès legítim en el qual es fonamenta el tractament de les dades personals preval sobre els drets i llibertats fonamentals dels interessats, ja que el tractament està dins de les expectatives raonables que tenen els interessats en base a la seva relació amb Becorp.
 • En qualsevol cas, els interessats poden sol·licitar més informació en relació amb l’interès legítim o exercir el seu dret d’oposició, enviant aquesta sol·licitud a lopd@be-corp.com
Categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms i nom d’usuari a les xarxes socials).
 • Dades de contacte (número de telèfon, adreça de correu electrònic).

Destinataris:

 • Proveïdors de serveis de tecnologies de la informació.
 • Proveïdors de serveis de màrqueting.
 • Proveïdors de xarxes socials.
 • Atendre sol·licituds de feina i gestionar, en el seu cas, la participació en els processos de selecció de personal.
 • Execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals (article 6.1 (b) del RGPD):
 • El tractament de dades dels interessats que apliquin per a un lloc de treball a Becorp és lícit perquè resulta necessari per a la aplicació a petició d’aquests interessats de mesures precontractuals o la intenció de concloure un contracte.
 • La negativa a facilitar les dades personals que Becorp sol·liciti podria tenir com a conseqüència la impossibilitat de celebrar o mantenir aquest contracte.
Categories de dades personals:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, edat, any de naixement i fotografia.
 • Dades de contacte: número de telèfon, adreça electrònica i codi postal.
 • Dades acadèmiques: formació i títols acadèmics.
 • Dades professionals: experiència professional prèvia, càrrecs i membres de col·legis/associacions professionals.

Destinataris:

 • Proveïdors de serveis de tecnologies de la informació.
 • Proveïdors de selecció de personal.
 • Personalitzar certes funcionalitats de la pàgina web (per exemple, l’idioma de la visualització del contingut) segons les preferències de navegació manifestades pels usuaris i analitzar el seu comportament de navegació (per exemple, seccions que desperten un major o menor nombre de visites) amb l’objectiu de millorar els serveis oferts a través de la pàgina web i perquè tercers puguin oferir publicitat personalitzada. La informació sobre les activitats d’anàlisi del comportament dels interessats està disponible a la present Política de Privacitat i a la Política de Cookies de la pàgina web.
 • Enviar butlletins informatius sobre els productes, serveis i activitats de Becorp (newsletters).
Consentiment (article 6.1(a) del RGPD):

 • Els interessats poden atorgar el seu consentiment fent clic als botons d’acceptació o selecció de preferències o realitzant una altra clara acció afirmativa.
 • Els interessats podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment, tal com s’indica a la secció 4.
Categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom i cognoms).
 • Dades de contacte (adreça de correu electrònic).
 • Dades de navegació de l’usuari (adreça IP, identificador d’usuari o del dispositiu, tipus i versió del navegador, preferències de navegació, pàgines web visitades i país des del qual es realitza la connexió).

Destinataris:

 • Proveïdors de serveis de tecnologies de la informació.
 • Proveïdors de serveis de màrqueting.

Becorp procurarà que la comunicació de dades personals es realitzi a països sobre els quals la Comissió Europea hagi decidit que garanteixen un nivell de protecció de dades adequat. Si les dades personals són tractades des de països que no ofereixen aquest nivell de protecció, Becorp i/o els proveïdors de serveis (segons el cas) adoptaran les garanties apropiades per dur a terme aquestes transferències de dades de conformitat amb la legislació de protecció de dades aplicable, tret que resulti d’aplicació alguna excepció. Pot sol·licitar informació a Becorp sobre les garanties apropiades en matèria de transferència internacional de dades personals a lopd@be-corp.com

Becorp no comparteix les dades personals amb cap altre tercer als indicats anteriorment, tret que ho exigeixi la llei aplicable o a potencials inversors o compradors en cas d’activitats de reorganització corporativa.

La pàgina web utilitza plugins de xarxes socials, els quals poden reconèixer-se pel logotip o nom de la xarxa social perquè els usuaris puguin accedir al perfil de Becorp en aquestes plataformes o compartir cert contingut de la pàgina web en algunes d’aquestes plataformes. Quan es pitja sobre aquests botons, les dades personals dels usuaris (entre altres, adreça IP i dades de navegació) es transferiran als proveïdors d’aquestes xarxes socials, no resultant Becorp responsable del tractament que el proveïdors de les xarxes socials puguin realitzar amb aquestes dades personals. La finalitat i l’abast de la recopilació de dades i el seu posterior tractament i ús per part dels proveïdors d’aquestes xarxes socials, així com els drets relatius i les possibilitats de configurar les opcions de privacitat es poden consultar a la informació sobre protecció de dades d’aquestes companyies.

3 Període de conservació

Un cop complerts els fins per als quals es tracten les dades personals, Becorp conservarà les dades fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que puguin derivar-se de la seva relació amb els interessats i durant els terminis necessaris per al compliment de qualsevol obligació legal que resulti d’aplicació.

4 Drets de protecció dades

 

Dret Contingut
Accés Pot sol·licitar confirmació de si les seves dades personals estan sent tractades i, en tal cas, accedir a les seves dades incloses als fitxers de Becorp.
Rectificació Pot sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Pot sol·licitar que les seves dades personals no siguin objecte de tractament en determinades circumstàncies.
Portabilitat Pot sol·licitar rebre, en un fitxer electrònic, les dades personals que hagi facilitat a Becorp, així com el dret a transmetre-les a altres tercers.
Limitació del tractament Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan:

 • Es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades personals
 • El tractament de les seves dades personals és il·lícit i vostè s’oposa a la seva supressió
 • Becorp ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats de tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
 • S’hagi oposat al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o quan sigui necessari per a finalitats d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims de Becorp prevalen sobre els seus
Revocació del consentiment Pot retirar el seu consentiment sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir, quan resulti d’aplicació, els seus drets de protecció de dades enviant una comunicació per escrit a lopd@be-corp.com i indicant a l’assumpte de la comunicació “Web Becorp”. A aquests efectes, Becorp pot sol·licitar-li quanta informació i documentació estimi convenient per identificar-lo degudament.

Així mateix, vostè pot exercir el seu dret de reclamació davant una autoritat de protecció de dades, incloent aquelles que es trobin en el seu lloc de residència, feina o en el lloc que ha tingut lloc la pressumpta infracció.