Polìtica de privacitat de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és la societat BCN HOUSING PLACE, S.L., amb adreça a efectes de contacte a Ptge. Méndez Vigo, 1 bis – 09008 Barcelona (Espanya) (“BeCorp”).

 

2. Per què utilitza BeCorp les seves dades personals?

En funció de quins formularis o mecanismes habilitats a www.be-corp.com s’hagin utilitzat per facilitar les dades personals, BeCorp utilitza aquestes dades per a:

  • facilitar-li, per correu electrònic, butlletins informatius sobre els productes, serveis i activitats de la companyia (newsletters),
  • atendre les sol·licituds d’informació, suggeriments i/o consultes, així com en el cas de sol·licituds d’informació sobre determinades promocions immobiliàries,
  • gestionar la seva participació als processos de selecció de personal de la companyia, i
  • gestionar la reserva del lloguer de l’immoble sobre el qual vostè hagi mostrat interès i realitzar l’estudi de viabilitat de la seva condició econòmica i, en aquest cas, gestionar la posterior relació arrendatícia.

 

3. Per quina raó utilitza BeCorp les seves dades personals?

Les bases jurídiques que permeten a BeCorp tractar les seves dades personals són:

  • l’execució de la relació contractual des del moment en què vostè inicia el procés de reserva de l’immoble, i
  • el consentiment que vostè ha atorgat a la resta de suposats pel qual es tracten les seves dades personals, en complimentar i enviar els formularis habilitats a la web o en posar-se en contacte amb BeCorp.

 

4. Durant quant de temps conservarà BeCorp les seves dades personals?

Llevat que vostè hagi exercit el seu dret d’oposició a la recepció de newsletters o a la recepció d’informació de promocions immobiliàries, cas en el qual es conservaran les seves dades personals mínimes per identificar que no vol seguir rebent aquesta informació de BeCorp, les seves dades personals es conservaran, un cop hagin cessat els fins pels quals es van obtenir, fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que puguin derivar-se del tractament de les seves dades i durant els terminis necessaris per al compliment de qualsevol obligació legal que resulti d’aplicació.

 

5. Amb qui comparteix BeCorp les seves dades personals?

En el suposat que vostè es subscrigui als butlletins informatius (newsletters) de BeCorp, les seves dades personals podrien ser accedides per The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp), companyia establerta als Estats Units d’Amèrica i que certifica el seu compliment amb l’Escut de Privacitat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

BeCorp no comunica les seves dades personals a altres tercers, tret que sigui necessari per complir un mandat legal.

 

6. Com ha obtingut BeCorp les seves dades personals i quines categories de dades són objecte de tractament?

Si vostè no hagués facilitat directament les seves dades personals a BeCorp, aquestes haurien sigut facilitades a BeCorp pel titular del contracte d’arrendament que ha iniciat el procés de reserva de l’immoble.

En aquest cas, BeCorp té accés quan vostè és co-titular del contracte d’arrendament a les seves dades identificatives, incloent, entre altres, nom, cognoms, número de document d’identitat/passaport, correu electrònic i telèfon, així com dades de la seva situació econòmica (entre d’altres, còpia del contracte laboral, certificat de pensionista, còpia dels rebuts de les tres últimes nòmines i model 100 de l’Agència Tributària).

 

7. Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades personals?

DretContingut
AccésPot sol·licitar confirmació de si les seves dades personals estan sent tractades i, en tal cas, accedir a les seves dades incloses als fitxers de BeCorp.
RectificacióPot sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes.
SupressióPot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
OposicióPot sol·licitar que les seves dades personals no siguin objecte de tractament en determinades circumstàncies.
PortabilitatPot sol·licitar rebre, en un fitxer electrònic, les dades personals que hagi facilitat a BeCorp, així com el dret a transmetre-les a altres tercers.
Limitació del tractamentPot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan:
– es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades personals,
– el tractament de les seves dades personals és il·lícit i vostè s’oposa a la seva supressió,
– BeCorp ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o defensa de reclamacions,
s’hagi oposat al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o necessari per a finalitats d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims de BeCorp prevalen sobre els seus.
Revocació del consentimentPot retirar el seu consentiment sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir, quan resulti d’aplicació, els seus drets de protecció de dades enviant una comunicació per escrit a lopd@be-corp.com i indicant a l’assumpte de la comunicació “Web BeCorp”. A aquests efectes, BeCorp pot sol·licitar-li una còpia del seu DNI/passaport vigent o qualsevol altre document vàlid que acrediti la seva identitat.

En tot cas, vostè pot exercir el seu dret de reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o una altra autoritat de protecció de dades competent.

 

Data de creació: [MAIG] [2018]

Data de 1a actualització: Novembre 2019